Quản lý chung
Trường Tiểu học Đồng Phúc được thành lập từ năm 1992. Trường  được đặt tại trung tâm xã. xã Đồng Phúc – Huyện Ba Bể, xã có tổng số dân là 3209 khẩu số hộ dân là 367 hộ chia thành 14 thôn bản. Xã có tổng diện tích là 5898,28ha. Trường có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có nhiều giáo viên trên 15 năm công tác có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn. Trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành trường Tiểu học Đồng Phúc luôn hoàn thành  nhiệm vụ được giao.

20160509_092728