Hoạt động ngoại khóa

Ngày hội đọc

NGÀY HỘI ĐỌC Chủ đề “Sách – Hành trang tri thức” Thực hiện Kế hoạch 199/KH-GDĐT  Ba Bể ngày 25/3/2016 về kế hoạch tổ chức…